srijeda, 8. lipnja 2011.

SUDE MI –u Udbomafijaškom hrvatskom „krivosuđu“ - 12. dio -


Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing., Brtonigla 8. juna/lipnja 2011.

To all to whom it may concern!

SUDE MI –u Udbomafijaškom hrvatskom „krivosuđu“

- 12. dio -

Uvodna napomena:

Nakon prethodno ovdje već objavljene moje Žalbe u predmetu P-244/05-49 od 15. svibnja ove 2011.g. (SUDE MI – 11. dio….), koja mi je poslužila kao uvod u ovu mnogo opširniju Žalbu u predmetu P-171/04-19 od 13. svibnja ove 2011.g., ovdje ću dati samo prve četiri stranice, plus posljednju 8. stranicu – tek toliko da se vidi sukus cijele te pravne stvari. I da se pokažu neke nevjerovatne prljave stvari s kojima se bezočno manipulira u Općinskom sudu u Bujama već punih sedam godina!

A. R. J.

* * * * * *

OPĆINSKOM SUDU U BUJAMA 13. maj/svibanj 2011.

za: ŽUPANIJSKI SUD U PULI

Na posl. br. P-171/04-19

Pravna stvar:

Tužitelj-protutuženik: Vittorino Melon, iz Brtonigle, Kovri 23,

zastupan po punomoćnici Biserki Radolović,

odvjetnici iz Pule

Tuženik-Protutužitelj: Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.,

iz Brtonigle, Kovri 25

Radi: predaje u posjed nekretnine i utvrđenja

Ž A L B A

u 3 primjerka

bez priloga

Protiv Presude i rješenja Općinskog suda u Bujama, po sutkinji Jasni Gašparović, kao sucu pojedincu, posl. br. P-171/04-19 od 20. svibnja 2010.g., izjavljujem žalbu zbog:

- zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka;

- zbog pogrešno, nepotpuno i tendenciozno utvrđenog činjeničnog stanja;

- zbog pogrešne primjene materijalnog prava;

- zbog jednostranog, odnosno pristranog manipuliranja procesuiranim činjenicama,

kako bi se pogodovalo tužitelju-protutuženiku Vittorinu Melonu i njegovoj

punomoćnici Biserki Radolović iz Pule;

Pobijanom Presudom pod I/ dispozitiva, naloženo je tuženiku-protutužitelju da tužitelju-protutuženiku preda u posjed slobodan od osoba i stvari, sjeveroistočni dio neketnine opisane i upisane kao k.č.br. 314/1 k.o. Brtonigla, u naravi dio svog dvorišta, površine 14m2, pobliže označen na skici izmjere od 01. 08. 2002. godine, sačinjenoj po dipl. ing. Vjekoslavu Radinu, koja skica se prilaže ovoj presudi i čini njen sastavni dio, u roku od 15 dana.

Ujedno, pod II/dispozitiva, odbijen je protutužbeni zahtjev tuženika-protutužitelja, a rješenjem odbačena protutužba. Tuženik-protutužitelj obvezan je tužitelju-protutuženiku naknaditi parnični trošak u iznosu od 2.240,00 kn.

Najkraće rečeno, zahtjevu tužitelja-protutuženika udovoljeno je u cijelosti, dok je zahtjev tuženika-protutužitelja odbijen kao neosnovan, a protutužba odbačena.

U obrazloženju pobijane presude i rješenja navodi se da je sud na temelju izvedenih dokaza ( o kojima ću više reći u nastavku ove svoje žalbe) doneo navedenu presudu.

U prilog uvodno navedenih razloga, zbog kojih se izjavljuje žalba, tuženik-protutužitelj ističe slijedeće:

Dakle, sutkinja Jasna Gašparović je donijela jednu spornu presudu, kojoj se mogu staviti slijedeće ključne primjedbe:

a/ - Presuda je totalno NEMORALNA – jer potvrđuje grubu otimačinu i veliku

privatizacijsku pljačku u Općini Brtonigla kao poželjan obrazac ponašanja u našem društvu

i našoj državi !

b/ - Presuda je KRIMINOGENA – jer potiče na nastavak privatizacijske pljačke u mojoj

Općini Brtonigla, koja je zahvaljući otporu i borbi nas nekoliko političkih oponenata IDS-a postala poznata po tome i izvan granica naše Županije Istarske;

c/ - Presuda je NEPOŠTENA – jer je duboko nepravedna i suprotna Božjim zakonima.

Jer je „oteto – prokleto“ ! Zato nitko od nas nema mira već sedam godina i neće ga

imati još sedam godina !

d/ - Presuda je NEOSNOVANA – jer jer se temelji na katastarskom kriminalu u

Poglavarstvu moje Općine BRTONIGLA, odnosno nizu krivotvorina, kao i nizu iz

toga proisteklih pravnih radnji i akata.

e/ - Presuda je LICEMJERNA i BEZPREDMETNA – jer je već davno izgubila svaki

smisao. Naime, međuvremenu je nastupilo novo stanje te stare otimačine, dvaput iznova uvećavano, najprije novom otimačinom za dodatnih 126m2, a onda još jednom otimačinom i svih preostalih 196m2, dakle sveukupno 210m2, jer se nitko, pa ni Općinski sud u Bujama nije suprostavio prethodnoj privatizacijskoj pljački u Općini Brtonigla, na koju smo nas trojica opozicijskih čelnika upozoravali i prije devet godina, a i godinama kasnije, a na kojoj se temljio ovaj stari i zastarjeli sudski predmet

P-171/04!

Pa, evo da to malo više i detaljnije potkrijepimo ključnim podacima: Sve je to (u ovom slučaju) ustvari počelo još 1987.g., točnije 27. travnja 1987.g., kada je tadašnji predsjednik Općinskog suda u Bujama IVAN MILANOVIĆ krivotvorio, odnosno „ispravljao“ zemljišno-knjižne dokumente i isprave, a tako i moj Kupoprodajni ugovor s Općinom Buje od 20. srpnja 1982.g., te tako stvorio novu krivotvorenu ispravu pod oznakom Z-503/87 . Slično je bilo i s dokumentom/prijepisom Z-260/62 od 17. lipnja 1988.g. Je li tek tada moja kč.br. 2094/41 prepisana / pripisana u društveno vlasništvo?

Tako je prije njega radio i zvjerski ubijeni predsjednik Općinskog suda u Bujama Ivan Božić, kojemu je 15. svibnja 1984.g. zemljoradnik, odnosno težak Božo Laganis sjekirom odsjekao glavu! Zvjerski, ali i pravedno! I to zbog sličnih sudskih krivotvorina.

Sudac Ivan Milanović je takve rabote nastavio činiti i mnogo godina kasnije – u kontinuitetu, čak i kada je već bio i predsjednik Županijskog suda u Puli, sve do svoje smjene i nečasnog otpusta iz državne pravosudne službe. On je svake subote dolazio u Općinski sud u Bujama i krivotvorio zemljišno-knjižne dokumente i isprave, a takvih je njegovih krivotvorina bilo nekoliko tisuća. O tome je prije 5 godina pisao tadašnji najbolji novinar Glasa Istre g. Dražen Majić, navodeći podatak da takvih ispravaka ima oko pet tisuća (ja sam taj članak prenio na mojem glavnom blogu Semper Paratus Croatiae prošle godine, 8. svibnja 2010.g., pod naslovom „Nekažnjene prljave rabote bivšeg predsjednika Općinskog suda u Bujama Ivana Milanovića“.

Ukratko, to se zvalo 'prekrajanje zemljišnih knjiga', a znalo se – navodim – da 'u ovom sudu postoji još par tisuća Z-K falsifikata'.

Pravo je 'krivosudno' čudo nad čudima kako to da već posljednih osam (8), pa čak i 24 godine nitko u Općinskom sudu u Bujama nije OTVORENO (!!) posumnjao u ispravnost tih sudskih dokumenata? Čak ni poslije zvjerskog, ali pravednog ubojstva bivšeg predsjednika tog suda 15. svibnja 1984.g. !!

Zna se dobro kada je sav taj kaos nastao – nakon posljednjeg velikog egzodusa Talijana i Hrvata iz ovog našeg hrvatskog dijela Istre, 1960.g. – i to zbog krvavog komunističkog „crvenog terora“, koji je dotad trajao već punih 15 godina. Međutim, zašto se mnogo kasnije taj kaos nije ispravljao na pošten način, nego se taj zloćudni tumor bujskog „pravosuđa“ skrivao, hranio i uvećavao do enormnih razmjera? A kada sam ja prvi OTVORENO i hrabro ukazao na sve to, na mene se obrušila sva stara i nova 'pravosudna' Udbomafija. I to nesmanjenom žestinom traje sve do današnjih dana – već punih sedam godina! I to u još tri preostala sudska predmeta u Općinskom sudu u Bujama. A ja sam već davno tražio od bivšeg predsjednika Županijskog suda u Bujama dr. Alda Radolovića (sada već i ustavnog suca R.H. !), da sva moja sporna suđenja prebaci na u najbliži Općinski sud u Poreču (30 km). Umjesto toga, predsjednik Vrhovnog suda g. Branko Hrvatin je jedno moje suđenje, ono u predmetu K-180/07 (bivši P-378/04, odnosno još stariji P-20/04, koji – gle čuda !! – čeka još uvijek nezavršen !!) – prebacio u vrlo udaljeni sud u Požegi (350 km daleko !!)..

Jedne subote krajem 1999. ili početkom 2.000.g. slučajno sam sreo g. Ivana Milanovića u konobi svog susjeda Vittorina Melona, konobi prepunoj s vinom i pršutom. Je li tada bilo dogovora između njih dvoje o mojem dvorištu? I koliko su se puta njih dvoje sastajali dok sam ja šest godina bio profesor u Tehničkoj školi Pula? I kako je Vittorino Melon plaćao takve usluge Ivanu Milanoviću? Isto onako kako se prije toga plaćalo i ubijenom predsjedniku Općinskog suda Ivanu Božiću??

To je bio glavni razlog zašto sam dvaput na sud zvao sadašnjeg odvjetnika iz Umaga Ivana Milanovića za svjedoka! To se može pročitati i u Zapisniku P-171/04-14 od 6. svibnja prošle 2010. godine. Iako mi je sutkinja Jasna Gašparović zabranila dva ključna

pitanja Milanoviću, ipak se iz toga Zapisnika može što-šta zaključiti. Pogotovu ako se pročita i svjedočenja moje svjedokinje, odnosno moje susjede gospođe Mirjane Kraljević!

Tu dolazimo do prvog krucijalnog dokaza, koji je mlada sutkinja Jasna Gašparović spretno, odnosno namjerno ignorirala: NOVA k.č.br. 314/1 JE STVORENA ILEGALNO i to 2002/03 g. udruženim kriminalnim pothvatom tima ljudi na čelu s Franco-om Cattunarom, predsjednikom Općinskog vijeća Brtonigle (nazvanim „Veliki šerif Brtonigle“!), njegovim tetkom Vittorinom Melonom i njegovom ženom, odnosno tetom Franco-a Cattunara, Valeriom Cattunar, udatom Melon, te moćnim udbo-mafijaškim odvjetnikom Slavišom Perovićem, Ivanom Milanovićem i drugim - vjerovatno čisto tehničkim licima! A UPRAVO NA TAKO ILEGALNO STVORENOJ k.č.br. 314/1 SE I ZASNIVA TUŽBA P-171/04 MOG SUSJEDA VITTORINA MELONA !!

Da bi to mogao učiniti, Vittorino Melon je oduzeo prilazni put mojoj prvoj susjedi gospođi Mirjani Kraljević i meni do naših starih seljačkih zahoda! I taj prilazni put izbrisao, odnosno uz pomoć udbo-mafije oteo i pripojio jednoj od svojih brojnih katastarskih čestica, novoj i spornoj k.č.br. 314/1. I to uz pomoć gore spomenutih ljudi. Dovoljno je malo pomnije pročitati spomenuti Zapisnik P-171/04 -14 sa suđenja 6. svibnja prošle 2010.g. A i to prije čitavih godinu dana! Što je ona, često spominjana, a i ovdje ponovo spomenuta Udbo-mafija koja djeluje iz pozadine Općinskog suda u Bujama radila čitavih godinu dana i to nakon prethodnih pet godina mirovanja sudskog predmeta P-171/04 !?

Da bih vratio u sjećanje o kakvim se prljavim otimačinama i/ili privatizacijskim pljačkama u Poglavarstvu naše Općine Brtonigla tada radilo, citirat ću ovdje ključni stavak, odnosno pasus iz mog ODGOVORA NA TUŽBU na P-171/04-3 od 26. rujna 2004.g.:

„ To je već uhodani i poznati način manipulacije, mešetarenja i pljačke u Poglavarstvu Općine Brtonigla: Raspiše se natječaj za prodaju kuća, vrtova, oranica ili zemljišta i to daleko od očiju javnosti, pa se sve nekoliko puta poništava, sve dok drugi ljudi izgube pojam o svemu, a onda se predmetna društvena imovina proda po višestruko nižoj cijeni, u bescijenje, nekom svom rođaku ili pak ide u mafijašku preprodaju. O tome sam nekoliko puta pisao uredništvu 'Glasa Istre' (na čijoj sam crnoj listi od 1996.g., zbog čega oni to nisu objavljivali), slao sam pisma gosp. Ivici Račanu i njegovoj ministrici pravosuđa gđi Ingrid Antičević – Marinović (prilažem to kao dokument), tražio sam da se Općina Brtonigla ukine, jer je leglo svakojakog kriminala, a najviše baš katastarskog (!), slao sam to ove godine i novoj ministrici pravosuđa gđi Vesni Škare-Ožbolt (25 lipnja i 6. srpnja 2004., a i ranije). Takav je slučaj i s ovim predmetom, odnosno ovom tužbom. Osim navedenih trikova, odnosno podvala, u istom natječaju od 16. 08. 2002.g. (prilažem i taj dokument) prodavalo se još 7 drugih nekretnina, od kojih su nekretnine pod br.1. i br.3. slične ovoj predmetnoj, a prodavale su se po cijeni triput nižoj! To nije bilo nimalo slučajno! Očito me se namjeravalo paralizirati i na svaki način izbaciti iz igre, te mi nanijeti što veću štetu, najviše zbog našeg međusobnog oštrog političkog neslaganja i eventualnog budućeg političkog rivalstva. Osim toga, računalo se da ću se ja u vrijeme odlučivanja po natječaju (koje u natječaju nije bilo unaprijed propisano!) nalaziti u Puli, gdje sam radio kao profesor u Tehničkoj školi Pula, čime su ostavljene slobodne ruke svemoćnom Franco-u Cattunaru, predsjedniku Općinskog vijeća Brtonigle i nećaku tužitelja Melon Vittorina, da po tko zna koji put izvrši istu protuzakonitu manipulciju, odnosno otimačinu u korist svog rođaka“ (završen citat iz mog ODGOVORA NA TUŽBU na P-171/04-3 od 26. rujna 2004.g.

.......... (skraćeno)

Dakle, sporni dio moje k.č.br. 2094/41 NIKAD NIJE BIO SUSJEDAN bivšoj okućnici Melonove stare kuće, odnosno starom k.č.br. 314/1 ! To je flagrantna laž !

......... (skraćeno)

U posljednoj rečenici na str.7. svoje presude P-171/04-19 koju sam dobio 02. svibnja 2011.g. sutkinja Jasna Gašparović navodi da 'tuženik-protutužitelj nadalje tvrdi da pristup na njegovu k.č.br. 315/2 nije moguć bez korištenja k.č.br. 2094/41 k.o. Brtonigla'.

To je točno. Ali sutkinja Jasna Gašparović tvrdi da je to moguće kroz drvena vrata preko k.č.br.315/2. Ma kako to? Samo pješke, ali ne i s autom!! Gdje se auto može okrenuti za ulazak u dvije (bivše) štale u prizemlju moje zgrade na k.č.br.315/2 ??!

Prljavi dečki iz Općine Brtonigla i njihovi prljavi dečki udbomafijaši su se malo – preigrali, zar ne?

******

I posljednje, ali ne i manje važno: dok se u Hrvatskom Saboru predsjednica hrvatske Vlade gospođa Jadranka Kosor svim snagama i žilavo bori da progura novi zakon o nezastarijevanju ratnog profiterstva i pretvorbeno-privatizacijske pljačke bivše društvene i državne imovine, bit će joj vrlo dragocjeno čuti kako se u Općinskom sudu u Bujama radi upravo suprotno tome – brani se pretvorbeno-privatizacijska pljačka Franco-a Cattunara i njegovog tetka Vittorina Melona, kao i njegove žene Valerie Catunar-Melon. A tu spada i Melonov zet Adriano Dešković. Koliko su samo u našim Kovrima kod Brtonigle 'kupili' nekretnina, bilo kuća, štala, vinograda, oranica, itd., a sve u bescijenje! I to nakon nekoliko poništenih natječaja. 'Tko je jamio, jamio je'! O tome mnogo zna i ministar poljoprivrede Petar Čobanković. I saborski odbor za predstavke i pritužbe (20. rujan 2006. I (bivši?) Ured za državnu upravu. A ovo je samo jedna mala priča o tome. Mnogo veće priče smo nas trojica opozicijskih političkih čelnika Općine Brtonigle ispričali javnosti još davno (od 2003 do. 2007.g.), naročito opširno dvaput ispričali domaćoj javnosti na stranicama Novog lista iz Rijeke, koje je naknadno objavio i naš lokalni Glas Istre.

Međutim, ništa se nije dogodilo, jer sve štiti i pokriva Općinski sud u Bujama. Dvaput sam energično tražio smjenu i sadašnje predsjednice tog suda gospođe Margarete Vivode, ali i nju netko moćan štiti. Toga ću ovaj put izaći i u širu međunarodnu javnost. I kao i dosad, sve ću objaviti na svom pomoćnom blogu OHRANA Semper Paratus.

Neka se zna da nas još ima i da i mi 'konja za trku imamo!'.

******

Slijedom izloženog, predlažem da se ovu moju Žalbu, zajedno sa cijelim spisom, proslijedi Županijskom sudu u Puli, kojemu predlažem da pobijanu Presudu i Rješenje preinači, na način da se tužitelja-protutuženika odbije s njegovim tužbenim zahtjevom, a udovolji protutužbenom zahtjevu tuženika-protutužitelja, podredno, istu ukine i predmet vrati na ponovno raspravljanje i odluku.

. Bilježim se sa štovanjem!

Brtonigla, 15. svibnja 2011.g. Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.

DNA:

Predsjedniku Vrhovnog suda R.H. gosp. Branku Hrvatinu;

Predsjednici Vlade R.H. gospođi Jadranki Kosor:

Ambasadoru USA, Zagreb;

Ambasadoru Republike Njemačke Zagreb;

Ambasadoru EU, Zagreb;

Hrvatskoj javnosti;

To all to whom it may concern !

Nema komentara: