ponedjeljak, 13. lipnja 2011.

SUDE MI –u Udbomafijaškom hrvatskom „krivosuđu“ - 14. dio -


Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing., Brtonigla 13. juna/lipnja 2011.

To all to whom it may concern!

SUDE MI –u Udbomafijaškom hrvatskom „krivosuđu“

- 14. dio -


Uvodna napomena:

Uoči mog novog Zahtjeva za naknadu štete uzrokovane suđenjem u nerazumnom roku - Županijskom sudu u Puli, objavljujem ovdje, kao uvod u ovaj novi predmet, svoju 'ŽALBU TUŽITELJA' protiv Rješenja Općinskog suda u Bujama posl. br. K- 180/07 od prije 17 mjeseci, točnije 13. siječnja 2010.g., koja je od strane predsjednika Vrhovnog suda gosp.. Branka Hrvatina prebačena (delegirana!) u 350 km udaljeni Općinski sud u Požegi! A ni to suđenje još nije ni počelo, unatoč novih proteklih 17 mjeseci. Pa što se još čeka? Valjda još samo moja smrt? Sorry, ali meni se to još ne žuri !

Dakle, stvar je prevršila svaku mjeru nepravde i najosnovnije ljudske pristojnosti. Umjesto da se cijela ova stvar riješila na nadležnom – višem - Županijskom sudu u Puli (kao i svi moji sudski predmeti do sada), ili odredilo potpuno novo suđenje u obližnjem Općinskom sudu u Poreču (ili eventualno u susjednoj P-G županiji, u Rijeci), predsjednik Vrhovnog suda R.H. gosp. Branko Hrvatin je pribjegao ultimativnoj sudskoj represije – usuđujem se reći – ultimativnoj sudskoj svinjariji!

I s takvim Udbo-komunističkim 'pravosuđem' ('krivosuđem'!) Republika Hrvatska se glupo nada ući u pravno daleko uređeniju EU ?? Malo morgen !

A.R.J.

* * * * * *

OPĆINSKOM SUDU U BUJAMA 25. siječnja 2010.g. Na posl. br. K-180/07

za: ŽUPANIJSKI SUD U PULI Ministru pravosuđa R.H.

dr. Ivanu Šimonoviću

Pravna stvar:

Tužitelj: Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing., Brtonigla, Kovri 25

Tuženik: Erlić Ivan, Brtonigla, Nova Vas 70.

Zbog: kaznenog djela krađe iz čl.174. st.5. 1.

i čl. 216. st.1. KZ-a

Ž A L B A T U Ž I T E LJ A

Protiv: Rješenja Općinskog suda u Bujama

posl.br. K-180/07 od 13. siječnja 2010.g.

zbog:

- bitne povrede odredaba parničnog postupka;

- pogrešno i tendenciozno utvrđenog činjeničnog stanja;

- pogrešne primjene materijalnog prava;

s prijedlogom:

da drugostupanjski sud ukine pobijano Rješenje, te da sutkinju Tanju Prenc Kanis

preda stegovnoj komisiji Županijskog suda u Puli na dalji postupak.

Obrazloženje

Nevjerovatno je za što se sve neće uhvatiti sutkinja Tanja Prenc Kanis, samo da ne bi (ponovo!) sudila jednom profesionalnom varalici, šverceru, kamataru, dugogodišnjem besposličaru i zgubidanu Erlić Ivanu, mojem bivšem podstanaru, koji mi skoro četiri godine nije plaćao stanarinu, odbijao je plaćati potrošenu električnu energiju i vodu, uzurpirao čitavu moju dvorišnu kuću (odnosno i one prostorije koje mu nisu bile iznajmljene), stalno prisvajao, oštećivao ili trošio ostalu moju imovinu, itd., a uz to četiri puta prijetio da će me ubiti, da bi na kraju, kad se konačno morao iseliti iz moje kuće, sa sobom „ponijeo“ (ukrao ili „otuđio“) velik dio moje imovine, zbog čega sam bio primoran podnijeti svoj Optužni prijedlog, koji je sutkinja Tanja Prenc Kanis nakon pune dvije i pol godine odbacila!

A odbacila ga je hvatajući se i za najmanju pravnu „slamku spasa“!

Naime, u njezinom NALOG-u, posl. br. K-180/07-4 od 28 siječnja 2008.g., kojim mi je sutkinja Tanja Prenc vratila moj Optužni prijedlog radi dopune, ona mi je propisala da svoj Optužni prijedlog d-o-p-u-n-i-m sukladno odredbi čl.434. st.1. Zakona o kaznenom postupku, na način da naznačim vrijeme počinjenja kaznenog djela, odnosno datum, te ostale okolnosti.....kao i da naznačim vrstu i mjeru kaznenopravne sankcije čije se izricanje traži.

Sve sam ja to točno učinio, međutim..... sutkinja Tanja Prenc Kanis se još jednom uhvatila „slamke spasa“ i umjesto čl. 434. st.1. potražila svoj izlaz u čl. 435. st. 1., koji je mnogo nejasniji, relativizirajući i ekskulpirajući za nju osobno, jer ona baš i nema volje da nam ponovo sudi! A zašto?

Zato što smo se nas dvoje već jednom žestoko sreli u sudnici Općinskog suda u Bujama prije četiri godine, u predmetu K-263/05, moje tužbe protiv Erlić Ivana, povodom druge po redu njegove prijetnje smrću meni. Tada je ona na dva ročišta održala dva sramotna suđenja, koja su završila oslobađajućom presudom Erlić Ivanu! A i tada se za svaku, pa i najprljaviju pravnu „slamku spasa“ ona hvatala, kako bi zaštitila i spasila Erlić Ivana! Međutim sam ja svojom Žalbom Županijskom sudu u Puli uspio oboriti sve njene prljave pravničke konstrukcije, te je Županijski sud u Puli njenu Presudu K-263/05-12 opravdano u-k-i-n-u-o !! Taj je predmet korektno dovršila sutkinja Slavica Tomac-Ćirić u novom predmetu pod kaznenom oznakom K-182/06, godinu dana kasnije.

Istini za volju, prvi put smo se nas dvoje „zakačili“ kad je sutkinja Tanja Prenc bila predsjednica općinskog DIP-a Brtonigle na izborima za lokalnu samoupravu, 15. svibnja 2005.; Općinu koju već više od šest godina pravno servisira Udbomafijaški ZOU Slaviše Perovića, koji je očito i sam učestvovao u krivotvorenju tih izbora. Jer – zlatna koka - udbomafijaška Općina Brtonigla – je zlatna koka! Naime, na tim izborima sam i ja bio nosilac jedne od lista - liste HSD-a (Hrvatskih socijal-demokrata). Zbog krivotvorenja tih izbora u Općini Brtonigla, ja sam se žalio Županijskom DIP-u u Puli (dr.sc. Aldu Radoloviću!), potom vrhovnom državnom DIP-u i na kraju Ustavnom sudu R.H. Međutim, Sve to uzaludno. Ali je na meni ostao bijes i mržnja sutkinje Tanje Prenc, što mi se kroz par mjeseci i osvetilo, u predmetu K-263/05 !!

Kada sam Općinskom sudu u Bujama predao svoj prvi „Optužni prijedlog“, 7. rujna 2007.g., i to nakon dužeg oklijevanja i odugovlačenja Općinskog državnog odvjetnika Mirka Grujića, koji se povukao iz ovog novog predmeta, saznao sm da mi je opet dodijeljena kobna sutkinja Tanja Prenc! Zinuo sam od čuda! Zbog čega opet ona? Odmah sam znao što me čeka. I to me i dočekalo. Ona se od početka postavila drsko i osvetnički! Odmah mi je počela postavljati razne prepreke, tražeći sad ovo, sad ono.

Naime, to i nije posve novi predmet! To je nastalo iz moje prethodne Tužbe za naknadu dugova i štete, P-378/04 od 23. lipnja 2004.g., koji je na sebe primila bivša predsjedica Općinskog suda u Bujama, sutkinja Jasna Stupavsky Stella. Ona ga je nakon više od sedam mjeseci oklijevanja, odugovlačenja i manipuliranja jednostavno spojila s mojim prvim predmetom P-20/04, koji je već vodila mlada i poštena sutkinja Fabiana Kliman. No i taj se predmet počeo otezati i odugovlačiti, zbog raznih pritisaka sa strane i iz pozadine Općinskog suda u Bujama. Naime, radilo se o mojoj tužbi za iseljenje mog podstanara Erlić Ivana (opisanog u uvodu ove Žalbe!), kojeg je zastupao moćni ZOU Slaviše Perovića, najmoćnijeg Udbo-mafijaškog odvjetnika na Bujštini! Stoga i nijedanput nije suđeno u tom predmetu P-378/04 !! Nijedanput u skoro šest godina!! A ni spojeni (i valjda glavni!) predmet

P-20/04 još nije završen, iako sam se ja u međuvremenu žalio Županijskom sudu u Puli i tražio odštetu zbog „suđenja u nerazumnom roku“. Županijski sud u Puli je povoljno riješio tu moju Žalbu, ali mi je dodijelio samo polovicu traženog (i novim zakonom dopuštenog) iznosa, zbog čega sam se žalio i Vrhovnom sudu R.H., koji je udovoljio i tom mojem zahtjevu!

Dakle, sve je to bilo blokirano više od pet godina, a i sutkinja Fabiana Kliman nije više mogla trpiti toliki pritisak sa strane, te je podnijela ostavku i otišla u javne bilježnike. Taj je predmet dobio u postupak mladi sudac Tomislav Bilobrk, koji se od početka postavio kao bahati šegrt moćnog odvjetnika Slaviše Perovića. I to sada sve stoji blokirano. Ili.....

Znači, predmet K-180/07 uopće i nije nov, nego je meni u Općinskom sudu u Bujama rečeno da moram pokrenuti krivičnu prijavu, odnosno nakon toga samostalni „Optužni prijedlog“ (sada će mi opet reći da podnesem privatnu građansku parnicu....., no što ćemo onda s onom mojom starom Tužbom za naknadu dugova i štete P-378/4 ?? Da se opet žalim Vrhovnom sudu R.H.? Gospode Bože !!

Dakle, zaključak je jasan sam po sebi: Općinski sud u Bujama me prljavo pravno „dribla“ već skoro šest godina, a za to su „najzaslužnije“ bivša predsjednica tog suda Jasna Stupavsky-Stella i sadašnja predsjednica suda Margareta Vivoda. „Zaslužni „ su i odvjetnik Slaviša Perović i njegov ortak Ivica Senjak, bivši udbaš iz Doboja u Bosni. A i Mirko Grujić, ODO Buje, i on bivši udbaš iz Doboja!! Dakle, u tom grmu leži lisica!

Vratimo se sada na moju tvrdnju da sutkinja Tanja Prenc Kanis baš i nema volje da nama dvojici ponovo sudi! I zbog toga je i odbacila moj „Optužni prijedlog“. Ona dobro zna da bi ovaj put morala osuditi optuženika Erlić Ivana (a radi se o odšteti od 215.000 kuna za pokradenu moju imovinu!) , a to se njoj baš i ne da. Ili je i u tome spriječava ZOU Slaviše Perovića?!

Sutkinja Tanja Prenc Kanis se sada pravda da „optužni prijedlog ...ne sadrži sve podatke koje bi trebao sadržavati.....budući da isti nije naznačio vrstu i mjeru kaznenopravne sankcije čije se izricanje traži, a što je podatak kojeg treba sadržavati svaki optužni prijedlog sukladno odredbi čl.434. st.1. Zakona o kaznenom postupku“ (završen citat Presude posl.br. K-180/07-).

Međutim, to nije točno! Naime, čl.434., st.1., našeg KZ-a u svojoj završnoj rečenici propisuje samo ovo: „.... i prijedlog da se okrivljenik proglasi krivim i osudi po zakonu“ (završen citat)! A ja sam upravo tako i napisao u svom „Optužnom prijedlogu“! Pa što je (ustvari) sada opet sporno??

Dakako, tko zna kako to sada izgleda, sada nakon dvije godine, znajući da se ti naši loši pravosudno - “krivosudni“ zakoni mijenjaju kao na tekućoj traci – sve jedan lošiji od drugog?!

Molim viši sud, Županijski sud u Puli, da pomno prouči sve navedene podatke u Presudi K-180/07, kao i sve podatke koje sam ja osobno podastro u ovoj mojoj Žalbi, te donese svoj pravični i pravedni sud o tome.

Dakako, ja se nikad neću odreći svojih 215.000 kuna odštete, pogotovu stoga jer je to samo manji dio troškova i patnji koje sam pretrpio od strane Erlić Ivana, mog bivšeg podstanara, koji mi je čak četiri puta prijetio smrću, a da druge stvari (ovdje već navedene i sramotno suđene od strane ove iste sutkinje Tanje Prenc) - i ne spominjem! .

Napominjem još i ovo: sutkinja Tanja Prenc Kanis mi je odredila rok od samo tri dana za podnošenje ove Žalbe. Prvo, na dan primitka te njene presude sam bio teže bolestan (teško prehlađen, sa sumnjom na ovu novu gripu, promukao i skoro potpuno bez glasa), zbog čega sam bio kod doktorice Nede Sinčić, koja mi je propisala oštri lijek Doksicilin i mirovanje/poštedu od tjedan dana. Toliko i kasnim s ovom svojom Žalbom. A liječničku potvrdu o tome sam već priložio sudu.

Drugo, čudim se tko nam je propisao, a tko odobrio takav kratak rok za Žalbu, posebno nakon pune dvije godine potpunog mirovanja ovog predmeta K-180/07- ?? Ako je sutkinja Tanja Prenc mogla čekati pune dvije godine, onda mi je trebala dati barem nešto duži rok za Žalbu! Uostalom, ona se vratila na posao (nakon porodiljskog dopusta) već početkom prošle godine – pa što je onda čekala do sada?!

Na kraju:

predlažem da drugostupanjski sud ukine pobijano Rješenje posl.br. K- 180/07- od 13. siječnja 2010.g.

Zbog svega ovdje iznesenog, držim da je pobijano Rješenje, posl.br. K – 180/07- doneseno na temelju pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te je stoga neminovno došlo i do pogrešne primjene materijalnog prava.

Izjavljujem stoga ovu Žalbu i predlažem da se istu sa cijelim sudskim spisom proslijedi na Županijski sud u Puli, kojemu, nadalje, predlažem da žalbu usvoji i preinači pobijanu Presudu Općinskog suda u Bujama, na način da tu Presudu ukine, i predmet vrati na ponovno raspravljanje, ali pred dugim sucem. A ako je ikako moguće - i pred drugim sudom - primjerice u Poreču.

Bilježim se sa štovanjem!

u Brtonigli, 25. siječnja 2010.g Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.

P.S.: (13. juna/lipnja 2011.) – Budući da je najbolja obrana pojedinca protiv (sudskog) totaltarizma obratiti se javnosti ('jer javnost je smrt za mračne snage'), dajem i ovaj svoj predmet hrvatskoj, a sada i europskoj (!!) javnosti i to slijedećim putem:

- moj blog OHRANA Semper Paratus;

- Predsjedniku Vrhovnog suda R.H. gosp. Branku Hrvatinu;

- Predsjednici Vlade R.H. gospođi Jadranki Kosor:

- Ambasadoru USA, Zagreb;

- Ambasadoru Republike Njemačke Zagreb;

- Ambasadoru EU, Zagreb;

- Hrvatskoj javnosti;

- To all to whom it may concern !

-

Nema komentara: