srijeda, 18. svibnja 2011.

SUDE MI –u Udbomafijaškom hrvatskom „krivosuđu“ - 11.dio -


Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing., Brtonigla 15. maja/svibnja 2011.

To all to whom it may concern!


SUDE MI –u Udbomafijaškom hrvatskom „krivosuđu“

- 11.dio -

Uvodna napomena:

Nakon punih godinu dana, naša ‘pravosudna-krivosudna’ imperija mi je uzvratila udarac: u jednom danu sam dobio dvije presude Općinskog suda u Bujama i obe porazne za mene. A što sam drugo i mogao očekivati od njih?!

Danas objavljujem svoju drugu Žalbu, koja je kraća i manje zamorna za čitatelje, a i pisana je u ležernijem publicističkom maniru. Tako ona može poslužiti kao uvod u prvu Žalbu, koja je ionako sastavni dio druge Žalbe, ali u njenom privitku, odnosno separatu.

A.R.J.

* * * * * *

OPĆINSKOM SUDU U BUJAMA 13. maj/svibanj 2011.

za: ŽUPANIJSKI SUD U PULI

Na posl. br. P-244/05-49

Pravna stvar:

Tužitelj-protutuženik: OPĆINA BRTONIGLA; zastupana po punomoćnici

Ivani Orkić, odvjetnici u Umagu

Tuženik-Protutužitelj: Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.,

iz Brtonigle, Kovri 25

Umješač: Vittorino Melon, Brtonigla, Kovri 23, zastupan po

Punomoćnici Ivani Orkić, odvjetnici u Umagu

Radi: predaje u posjed nekretnine i utvrđenja

Ž A L B A

u 3 primjerka

bez priloga

Protiv Djelomične presude Općinskog suda u Bujama, po sutkinji Jasni Gašparović, kao sucu pojedincu, posl. br. P-244/05-49 od 20. svibnja 2010.g., izjavljujem žalbu:

- zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka;

- zbog pogrešno, nepotpuno i tendenciozno utvrđenog činjeničnog stanja;

- zbog pogrešne primjene materijalnog prava;

- jednostranog, odnosno pristranog manipuliranja procesuiranim činjenicama, kako bi se pogodovalo tužitelju-protutuženiku Vittorinu Melonu i njegovoj punomoćnici Biserki Radolović iz Pule;

Budući da je sutkinja Općinskog suda u Bujama Jasna Gašparović još prošle godine, točnije 20. svibnja 2010.g., tijekom čitanja dvije presude u dva odvojena, ali i skoro identična sudska predmeta: P-171/04 i P-244/05 koje je održano 6.maja/svibnja 2010.g. iznenada priopćila meni da je ustanovila neku grešku u predmetu P-244/05, jer tužitelj Općina Brtonigla nije (bila) vlasnik dijela mog dvorišta, koje je – pazite sad! – prodala mom susjedu Vittorinu Melonu (inače tetku našeg 'Velikog šerifa' Općine Brtonigla Franco-a Cattunara), te da je stoga odlučila donijeti samo DJELOMIČNU PRESUDU, konačno sam shvatio pravu dimenziju čitave te prljave sudske farse, odnosno te balkansko-turske lakrdije kojoj sam bio izložen u Općinskom sudu u Bujama punih pet godina !!

Dakle, kakav kolosalni sudsko-'krivosudni' OKSIMORON !!

Da netko moćan u Poglavarstvu naše Općine Brtonigla (a to je Franco Cattunar, polupismeni predsjednik Općinskog vijeća Brtonigle, inače član IDS-a) proda zemljište (dio mog dvorišta, ograđenog visokim i vrlo solidnim kamenim zidom starim 150 godina), zemljište koje u vrijeme podizanja ove Tužbe nije bilo općinsko, i to proda svom bliskom rođaku (svojem tetku Vittorinu Melon i svojoj teti Valeriji Melon, rođenoj Cattunar), a onda Općinski sud u Bujama presudi da ja za sve to moram još i nadoknaditi parnične troškove tužitelju OPĆINI BRTONIGLA ..... Kako se zove takvo 'krivosuđe'?

Takvo se 'krivosuđe' može zvati samo Udbo-mafijaško 'krivosuđe' !!

(to sam napisao prošle godine, 22. maja/svibnja 2010.g. – da se ne zaboravi! - i objavio na svom pomoćnom blogu OHRANA Semper Paratus pod naslovom: „SUDE MI – u UDBOMAFIJAŠKOM HRVATSKOM 'KRIVOSUĐU' – 9.dio i istog časa kao obavijest poslao Uredu Vlade R.H., ambasadoru EU gosp. Paulu Vandorenu, Njemačkoj ambasadi, Zgb., Američkoj ambasadi, Zgb, itd., ukratko: To all to whom it may concern! ).

Na kraju sam (na str.3. tog svog teksta dodao i ovo, citiram: 'U svom Rješenju P-244/05-47 sutkinja Jasna Gašparović mi nalaže da kao tuženik-protutužitelj ispravim svoju Protutužbu u točki III., na način da postavim jasan i određen protutužbeni zahtjev, u smisli čl.186., st.1. Zakona o parničnom postupku, u roku od 15 dana .... jer će u protivnom sud odbaciti protutužbu u tom dijelu...

E, pa ja to neću učiniti !! I to iz dva razloga: Prvo, ja sam nju, sutkinju već na početku prvog suđenja u identičnom (!!) predmetu P-171/04 odmah upozorio da je cijelo to suđenje potpuno bezpredmetno, jer je u zadnjih pet godina Melonov nećak Franco Cattunar izvršio (uz pomoć dva udbomafijaška odvjetnika, Slaviše Perovića i Ivice Senjaka, op.a.) niz izmjena u mojem dvorištu, a i u susjednom vrtu Vittorina Melona, pa potom i u njegovom 'dvorištu', da je čitava polazna situacija stubokom izmjenjena. Naime, svemoćni i samovoljni 'Veliki šerif' Brtonigle, Melonom nećak, polupismeni Franco Cattunar je još dva puta otkidao dijelove mog dvorišta, najprije za još 126m2, a onda i svih 196m2, pa nema smisla ni počinjati sa starim suđenjem! Dakle, oduzeli su mi ukupno 210m2 mog dvorišta, kojeg imam u svom posjedu od 1975. g. (35 godina!), a sada mi lakrdijaški sude za samo prvih 14m2, koje su mi oduzeli prije osam godina! No, sutkinja Jasna Gašparović se na to oglušila. Valjda: 'befehl ist befehl !'.

Drugo, ja više ne želim učestvovati u ovakvim balkansko-turskim lakrdijama i sudskim farsama u Općinskom sudu u Bujama. Već sam na tom suđenju rekao sutkinji Jasni Gašparović da je Tužba protiv mene jedno obično političko suđenje (!!) i da to nema nikakve veze s pravosuđem, a još manje s pravdom, te da se taj predmet ne može razriješiti u sudnici Općinskog suda u Bujama, jer ja taj Sud odavno smatram i u svojim Žalbama i publicističkim člancima nazivam 'Udbomafijaški sud', jednako kao što i našu Općinu Brtoniglu uvijek i svuda nazivam 'Udbomafijaška Općina Brtonigla'! Rekao sam joj da ću ja to razriješiti na drugim mjestima, a za početak na svojim blogovima na Internetu....

.... jer tamo nema više UDBO-komunističke cenzure!

Ukratko, ne pada mi na pamet da ja prihvatim ulogu statista u toj njihovoj Udbo-mafijaškoj sudskoj farsi!

Sve ostalo sam već odavno rekao u svojoj 'Uvodnoj besjedi' za suđenje 2. listopada 2006.g. na Općinskom sudu u Bujama u ovom sudskom predmetu P-244/05, te još i u našem zajedničkom članku o istom problemu: 'Politizacija, medijska spekulacija ili kriminalizacija?', kao naš zajednički odgovor načelniku Općine Brtonigla Dorianu Labinjanu, objavljen u 'Glasu Istre' 24. veljače 2007.g.

Smrt Udbomafijašizmu – Sloboda hrvatskom narodu !

Semper Paratus Croatiae

Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.

(poslano na 12 adresa!)

(završen citat)

* * * * * *

Držim da sam vrlo jasno pokazao o čemu se ovdje zapravo radi – o totalnom mješanju prljave udbomafijaške politike u naše pravosuđe (da ne bi bilo zabune i/ili zamjene značenja te stalno zloupotrebljavane riječi 'pravosuđe', dajem ovdje i englesku riječ 'justice', kao i italijansku riječ 'giustizia'. Naime, ja držim da je kod nas, kao i u većini bivših komunističkih država, odnosno 'republika' tzv. 'Pravo' sluga prljave politike, dočim je Pravda u službi vječnog Boga ! Drugim riječima, tzv. 'Pravo' je privremena i prolazna stvar političkih režima, koje se mijenjalo kao na tekućoj traci epoha, dočim je Pravda iskonski princip, odnosno počelo svijeta od svog ljudskog postanka!).

* * * * * *

Podvlačim ono što je sutkinja Jasna Gašparović napisala nastr.3. (sasvim pri dnu) i str. 4., alineji 2. i 3. svoje Djelomične presude P-244/05-49, od 20. svibnja 2010.g., a obrazložila tek godinu dana kasnije, a koju sam ja primio tek 02. maja/svibnja 2011.g. (!!):

'Budući da Vittorino Melon nije stranka u ovom postupku, sud nije prihvatio u istom postupku raspravljati o protutužbi u odnosu na njega, u smislu odredbe čl. 189., st.1. ZPP-a, pa je spomenutim Rješenjem od 21. svibnja (?) 2010. godine razdvojio postupak po protutužbi protiv umješača Vittorina Melona, dok je o protutužbenom zahtjevu u odnosu na tužitelja-protutuženika Općinu Brtonigla odlučeno raspravljati ZAJEDNO sa tužbom u ovom postupku'.

Ako sam dobro razumio ovu nejasnost, odavde pa naprijed smo raspravljali obe tužbe protiv mene ZAJEDNO, tim više što je Vittorino Melon ostao na toj sudskoj raspravi do kraja, a i njegova nova punomoćnica Biserka Radolović, odvjetnica iz Pule. Ako je tako, onda ja nemam potrebe za daljom elaboracijom ovog sudskog spora, nego ovdje i sada prilažem svoju ŽALBU na posl. br. P-171/04-19, koju sam dovršio jučer, 13. maja/svibnja 2011. koju dajem u privitku, odnosno separatu. U njoj je ova ista stvar mnogo podrobnije (a ne samo 'djelomično'!) obrađena.

* * * * * *

Budući da je sutkinja Jasna Gašparović U POSLJEDNI ČAS uočila golemu ZBRKU s ovim sudskim predmetom P-244/05, koja je vladala punih pet godina – to jest da u trenutku podizanja tužbe protiv mene Tužitelj-protutuženik OPĆINA Brtonigla NIJE BILA VLASNIK predmetne nekretnine, to ja skromno PREDLAŽEM da se Tužba OPĆINE BRTONIGLA naprosto – UKINE i čitav predmet PONIŠTI !

Sasvim privatno mislim da je SRAMOTA da je to Općinski sud u Bujama dokučio tek nakon 5 (pet) godina, a još je veća SRAMOTA da joj je to uspio podvaliti ZOU Slaviše Perovića iz obližnjeg Umaga!

Ono što mi još uvijek NIJE JASNO je to da meni sve to sada sutkinja Jasna Gašparović pokušava naplatiti, odnosno staviti na teret, svojom Odlukom o troškovima (na str 6, posljednji pasus/stavak).

I posljednje, ali ne i manje važno: dok se u Hrvatskom Saboru predsjednica hrvatskeVlade gospođa Jadranka Kosor svim snagama i žilavo bori da progura novi zakon o nezastarijevanju ratnog profiterstva i pretvorbeno-privatizacijske pljačke bivše društvene i državne imovine, bit će joj vrlo dragocjeno čuti kako se u Općinskom sudu u Bujama radi upravo suprotno tome – brani se pretvorbeno-privatizacijska pljačka Franco-a Cattunara i njegovog tetka Vittorina Melona, kao i njegove žene Valerie Catunar-Melon. A tu spada i Melonov zet Adriano Dešković. Onaj Dešković koji se skupa sa svojim 'kunjadom', odnosno šogorom Franco-om Cattunarom 1986.g. (kada sam ja završio u hitnoj pomoći i bolnici u Izoli - zbog iznenadne bolesti astme!) pokušao 'na brzaka' dočepati moje (bivše) štale i mog velikog vrta, koji sam imao u najmu još od 1976.g.). On je kao konobar pokušao u mojoj velikoj dvorišnoj kući k.č.br. 315/2 sa dvije velike štale otvoriti svoju oštariju-restoran

(O tome postoji pisani dokument u ovom spisu).

A koliko su samo u posljednjih desetak godina oni u našim Kovrima kod Brtonigle 'kupili' nekretnina: bilo kuća, štala, vinograda, oranica, itd., a sve to u bescijenje! I to nakon nekoliko poništenih natječaja. 'TKO JE JAMIO, JAMIO JE'! O tome mnogo zna i ministar poljoprivrede Petar Čobanković. I saborski odbor za predstavke i pritužbe (naše pismo od 20. rujna 2006.) I (bivši?) Ured za državnu upravu. A ovo je samo jedna mala priča o tome. Mnogo veće priče smo nas trojica opozicijskih političkih čelnika Općine Brtonigle ispričali javnosti još davno (od 2003 do. 2007.g.), naročito opširno smo dvaput to ispričali domaćoj javnosti na stranicama Novog lista iz Rijeke, koje je naknadno objavio i naš lokalni Glas Istre.

Međutim, ništa se nije dogodilo, jer sve štiti i pokriva Općinski sud u Bujama. Dvaput sam energično tražio smjenu i sadašnje predsjednice tog suda gospođe Margarete Vivode, ali i nju netko moćan štiti. Toga ću ovaj put izaći i u širu međunarodnu javnost. I kao i dosad, sve ću objaviti na svom pomoćnom blogu OHRANA Semper Paratus. Jer, 'javnost je smrt za mračne snage', zar ne?

Neka se zna da nas još ima i da i mi 'konja za trku imamo!'.

******

Slijedom izloženog, predlažem da se ovu moju Žalbu, zajedno sa cijelim spisom, proslijedi Županijskom sudu u Puli, kojemu predlažem da pobijanu Presudu i Rješenje preinači, na način da se tužitelja-protutuženika odbije s njegovim tužbenim zahtjevom, a udovolji protutužbenom zahtjevu tuženika-protutužitelja, podredno, istu ukine i predmet vrati na ponovno raspravljanje i odluku.

. Bilježim se sa štovanjem!

Brtonigla, 15. svibnja 2011.g. Ante Rokov Jadrijević, dipl. ing.

DNA:

- Predsjedniku Vrhovnog suda R.H. gosp. Branku Hrvatinu;

- Predsjednici Vlade R.H. gospođi Jadranki Kosor:

- Ambasadoru USA, Zagreb;

- Ambasadoru Republike Njemačke Zagreb;

- Ambasadoru EU, Zagreb;

- Hrvatskoj javnosti;

- To all to whom it may concern !

1 komentar:

Ljubica Panović Skopac kaže...

Poštovani gospodine,ništa bitno se nije dogodilo sudu ni sutkinjama u Bujama.
umreženi su samo tako do dana današnjeg.Ja sam podnijela prijedlog za stegovni postupak protiv dvije sutkinje i vjerujem da će netko nešto poduzeti.

Taj sud je jednostavno kriminalan i sve što je pod njihovom nadležnošću sumnjivo je.Treba pratiti svaki potez,da ne govorim o odugovlačenju postupaka u beskonačnost i umaranju stranaka na koje su se okomili.

Udružena banda.